Hur ser din spegelbild ut?

Du är en spegelbild av dina tankar. Visst är det så. Allt du tänker på, alla tankar som flödar igenom dig, återspeglar sedan till den personen du är eller snarare till den personen du blir. 

En människa vars tankar genomsyras av allt som är negativt, problematiskt och ångestbildande strålar även ut dessa tankar, som sedan blir till dennes beteendemönster och som så småningom bidrar till att människorna som dras till denne har likasinnade känslor och tankar. Ingen vidare spiral att fastna i. Destruktiva tankar, leder till ett problemfyllt liv. 

Tack och lov för att vi alla kan påverka våra egna tanke- och beteendemönster. Även om det kan vara en lång och svår uppförsbacke, så börjar den i alla fall med en enkel liten sak. En enkel positiv liten tanke. Och sen så en till enkel liten positiv tanke. Och därefter ännu en liten positiv tanke. Och rätt vad det är, så har du en underbar dag.